Hoe kan ik een huurwoning kopen?

Een eigen huis kopen zonder te hoeven verhuizen!

Woningbouwcorporaties moeten flinke investeringen doen om nieuwbouwwoningen gefinancierd te krijgen. Een effectieve manier voor de corporaties om aan geld te komen is door een deel van de woningvoorraad te verkopen. Huurders kunnen hiervan profiteren door hun huurhuis te kopen. Een eigen huis kopen zonder te hoeven verhuizen! Geld besparen en ook nog eens vermogen opbouwen in een huis.

Als huurder kan ik profiteren van de fiscale mogelijkheden van de hypotheekrenteaftrek, en ik ben af van de jaarlijkse huurverhogingen door mijn huis te kopen. Mijn huurhuis kan ik vaak ook nog eens kopen tegen een zeer scherpe prijs.

Het aanbod 
Er zijn twee manieren waarop ik een voormalige huurwoning van een woningbouwcorporatie kan kopen:

• Ik koop de woning tegen een vastgestelde prijs en heb de mogelijkheid om de woning later te verkopen en de daarbij gemaakte winst zelf te houden. Hierbij geldt vaak de voorwaarde dat ik de woning een aantal jaren niet zonder toestemming van de woningbouwcorporatie mag verkopen. Dit noemt men een anti-speculatiebeding.

• Ik koop de woning voor de vastgestelde prijs minus een korting. Dit noemt men “Maatschappelijk Gebonden Eigendom” (M.G.E.). Hierbij geldt de voorwaarde dat ik bij verkoop van de woning deze eerst aan de woningbouwcorporatie moet aanbieden en de eventuele winst/verlies deel.

De overige voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Afsluiten van een hypotheek 
Soms hebben woningbouwcorporaties lucratieve afspraken met hypotheekverstrekkers gemaakt over een rentekorting. Hier ga ik niet zomaar op in! Ik vraag ook via een onafhankelijke hypotheekadviseur een voorstel op. Het is zeer aantrekkelijk om te kiezen voor een hypotheek onder de condities van NHG (Nationale Hypotheek Garantie), mits dat mogelijk is. Dit is een financieel vangnet waar ik op terug kan vallen als ik door bepaalde oorzaken niet meer aan jmijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Een hypotheek met NHG geeft recht op een hoge rentekorting.

Onderhandelen over de prijs
Woningbouwcorporaties hanteren vaak vaste prijzen. Bij een vraagprijs is er nog onderhandelingsruimte. Bij een vaste prijs in principe niet. Toch kan ik proberen om te onderhandelen om een lagere koopprijs te krijgen. Dit kan ik bijvoorbeeld doen als er sprake is van achterstallig onderhoud.

De voordelen 
• De woning wordt meestal voor een lagere prijs verkocht dan de marktwaarde.
• De hypotheeklasten zullen vaak lager zijn dan de huur, en in de hypotheeklasten zit ook nog een aflossing verwerkt. In kleine stapjes wordt de hypotheekschuld steeds kleiner
• Ik hoef niet te verhuizen.
• De hypotheeklasten blijven gedurende een langere periode gelijk, in verhouding tot de jaarlijks stijgende huurprijzen.
• Bij dalende huizenprijzen kan ik bij verkoop de eventuele restschuld delen met de woningbouwcorporatie

De nadelen 
• Ik deel bij verkoop de eventuele winst met de woningbouwcorporatie.
• In het geval van een anti-speculatiebeding kan ik de woning de eerste jaren niet verkopen zonder toestemming van de woningbouwcorporatie.
• Ik draag bepaalde hoge lasten zelf. Denk hierbij aan onderhoud, belastingen en extra kosten voor het verzekeren van het huis.
• Ik betaal Onroerende Zaak Belasting (OZB). Dit is een belasting voor eigenaren van woningen.

De rechten van de huurder wanneer hij niet wil kopen 
Besluit ik om de huurwoning niet te kopen? Dan kan ik het huis blijven huren. Huurders zijn in Nederland erg goed beschermd door de Wet. Als een verhuurder de huur wil opzeggen, dan zal de verhuurder doorgaans naar de rechter moeten om dit in gang te zetten.

Dit is een algemene wegwijzer, er wordt niet ingegaan op mijn specifieke situatie. Ik neem hierom altijd contact op met een adviseur voordat ik een beslissing neem.