Wat betekent een boeterente?

Bij het bepalen van de hoogte van de boeterente vergelijkt de hypotheekverstrekker de hoogte van de hypotheekrente in de lopende rentevaste periode met de huidige tarieven.

Indien de rente weer gaat stijgen zal dit een verlagend effect hebben op de hoogte van de boeterente. Aan de andere kant kun je ook stellen dat een renteverlaging zeer gunstig is voor de nieuwe rentevast periode, ondanks dat de boeterente hoger uit gaat vallen.

Boeterente is het bedrag dat de hypotheekverstrekker in rekening gaat brengen bij het openbreken van de bestaande rentevaste periode. De boeterente is eigenlijk het verrekenen van de rente-inkomsten die de hypotheekverstrekker misloopt bij het openbreken van de rentevast eperiode of bij het extra aflossen boven het bedrag dat boetevrij af te lossen is.

Het openbreken van de rentevast periode gebeurt om de huidige lage rente voor een langere periode vast te kunnen zetten.

Door de boeterente is er geen of weinig voordeel te behalen over de resterende looptijd van de rentevaste periode.