Wat gebeurt er tijdens acceptatie van de hypotheekaanvraag?

Bij het verstrekken van een hypotheekofferte legt de hypotheekverstrekker een voorstel neer.

Dit voorstel wordt vaak 'rente-aanbod' of 'indicatief hypotheek aanbod genoemd. Door het ondertekenen van de offerte geef ik aan, dat ik akkoord ga met het voorstel van de hypotheekverstrekker. Daarna wordt de aanvraag beoordeeld en geaccepteerd of eventueel afgewezen. Hierna ontvang ik een bindend hypotheekaanbod. 

In principe kunnen de partijen die een bindend hypotheekaanbod gesloten hebben niet meer eenzijdig onder het contract uit. In de meeste gevallen is het toch mogelijk voor consumenten om nog onder het contract uit te komen.

De hypotheekverstrekker kan een boetebepaling in de offerte hebben opgenomen. Ondanks dat zijn er vaak toch nog wel mogelijkheden om kosteloos onder het contract uit te kunnen. Dit verschilt per hypotheekverstrekker. 

De coulantheid van de hypotheekverstrekker zal ook afhangen van de reden voor het opheffen van de overeenkomst.

Als de hypotheekverstrekker al kosten heeft gemaakt, kunnen deze verhaald worden op de consument.