Wat is een bankgarantie?

Met een bankgarantie verklaart de hypotheekverstrekker borg te staan als de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

De hypotheekverstrekker heeft de mogelijkheid om het betaalde bedrag terug te vorderen op degene die de betalingsverplichtingen niet is nagekomen.

Na het sluiten van een koopovereenkomst voor het kopen van een huis, duurt de overdracht van het huis vaak nog maanden. Indien de verkoper zekerheid wil, kan de koper gevraagd worden om een waarborgsom te storten.

Een andere optie is om een bankgarantie te geven. Als de koop toch niet door gaat, kan de waarborgsom geclaimd worden bij de hypotheekverstrekker.

De bankgarantie wordt doorgaans afgegeven voor een bedrag van 10% van de koopsom van het huis.

Voor het geven van een bankgarantie zal de hypotheekverstrekker kosten in rekening brengen. De hoogte van de kosten verschillen per hypotheekverstrekker.

Ik moet voor een bankgarantie wel een zogenaamde contragarantie invullen. Hiermee verklaar ik dat als de hypotheekverstrekker deze bankgarantie daadwerkelijk betaalt, het bedrag weer teruggevorderd kan worden op mij.