Wat is een woonquote?

Het deel van mijn inkomen dat ik maximaal mag uitgeven aan hypotheeklasten

De woonquote is een percentage van het bruto inkomen dat maximaal uitgegeven mag worden aan hypotheeklasten. Het percentage is weer afhankelijk van de hoogte van mijn inkomen, leeftijd, de rentevaste periode en de hoogte van de hypotheekrente.
De woonquote heeft betrekking op de bruto hypotheeklasten.

Bij een hoger inkomen stijgt de woonquote. Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage aan inkomstenbelasting waar de betaalde hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken.

De woonquote wordt vastgesteld op basis van aanbevelingen van het Nibud. Zij bepalen welk percentage bij de verschillende toetsinkomens gehanteerd moeten worden. Ook de toetsrentes stellen zij vast.

Alle hypotheekverstrekkers die de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) hebben ondertekend, moeten zich houden aan de woonquotes.