Wat is een WOZ-waarde?

Geschatte waarde van mijn woning

De WOZ-waarde is een geschatte marktwaarde van mijn woning per de jaarlijkse waardepeildatum. Meerdere belastingen en heffingen zijn afhankelijk van deze waarde.

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. Huiseigenaren ontvangen de waardebegroting van de gemeente in januari of februari. Doordat meerdere heffingen afhankelijk zijn van deze waardeschatting is het voor huiseigenaren belangrijk om bezwaar te maken indien de waarde te hoog is ingeschat.

Op de WOZ-beschikking staat altijd de waarde per de peildatum van één jaar eerder vermeld. Om de WOZ waarde te bepalen wordt het huis niet inhoudelijk bekeken. De waarde wordt van achter een bureau vastgesteld aan de hand van indicatoren en waarde van vergelijkbare huizen in dezelfde buurt.


Welke heffingen en belastingen zijn of kunnen afhankelijk zijn van de WOZ-waarde? Eigenwoningforfait

  • Watersysteemheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Erf – en schenkbelasting

Banken kunnen de WOZ-waarde ook gebruiken als waarde-indicatie bij bijvoorbeeld het verstrekken van een tweede hypotheek.