Hypotheekofferte

Een hypotheekofferte kan gezien worden als een voorstel van de hypotheekverstrekker. Bij het ondertekenen en terugsturen van de hypotheekofferte ontstaat er een overeenkomst.

De hypotheekofferte wordt vaak 'rente-aanbod' of 'indicatief hypotheek aanbod' genoemd. Na indienen van mijn aanvraag ontvang ik meestal eerst een indicatief hypotheekaanbod of een rente-aanbod. Nadat ik dat heb geakkordeerd wordt mijn aanvraag beoordeeld en ontvang ik een bindend hypotheekaanbod. 

Een te ondertekenen hypotheekofferte moet ik eerst goed controleren. Door te ondertekenen ga ik namelijk akkoord met het gestelde in de offerte. Ik let vooral op de volgende aspecten:

• Komt de offerte overeen met hetgeen met de adviseur of hypotheekverstrekker is afgesproken?
• Tot wanneer is de offerte geldig?
• Wat zijn de kosten die ik moet betalen bij het annuleren van de getekende overeenkomst?
• Kloppen de feiten? Juiste rentevaste periode en rentepercentage?
• Welke voorwaarden worden er gesteld in de offerte?

Bij twijfel moet ik contact opnemen met de hypotheekadviseur. Ik durf te vragen als ik iets niet begrijp. Ik kan voor het ondertekenen van de offerte een afspraak met de adviseur inplannen om het geheel nog even weer door te spreken.